PREKRETNICE

1962.

Jack je od svojih klijenata čuo da trebaju unajmiti automobil dok je njihov na popravku. Executive Leasing Co. dodaje poslovnu jedinicu za najam automobila s voznim parkom od 17 vozila. Tvrtka je pokrenula i poslovnu jedinicu za prodaju automobila.

1962.