PREKRETNICE

1993.

Enterprise otvara svoj prvi međunarodni ured u Windsoru u Kanadi. Do tada je tvrtka imala više od 200 000 vozila za najam i 1500 lokacija. Godinu dana kasnije, 1994., svoja vrata otvara pri europski ured u Readingu u Engleskoj.

1993.