PREKRETNICE

2004.

Enterprise posluje u više od 6000 ureda u SAD-u, Kanadi, Velikoj Britaniji, Irskoj i Njemačkoj. U SAD-u ima lokacije na udaljenosti od 24 km od 90 % stanovništva. Tvrtka posjeduje 600 000 automobila za najam i 135 000 vozila sa značajkom upravljanja voznim parkom.

6000 Lokacije
600 000 Vozila
135 000 Vozila sa značajkom upravljanja voznim parkom