Vid 20/20

2010. objavili smo da se obavezujemo smanjiti potrošnju energije i troškove za 20 % u sljedećih pet godina. Do danas smo potrošnju električne energije smanjili za 16,5 %, a potrošnju prirodnog plina za 7,6 %.

Pročitajte o vidu 20/20