POMOĆ

Rezervacije

+385 (99) 733 0862
Možda će se naplatiti međunarodne naknade.
Za pitanja o novim, prošlim ili trenutnim rezervacijama

Korisnička služba

+385 (99) 336 6610
Možda će se naplatiti međunarodne naknade.
E-pošta
Za općenita pitanja u vezi s tvrtkom Enterprise

Pomoć na cesti

+38 595 336 6000
Možda će se naplatiti međunarodne naknade.
Ako nešto pođe po zlu s vašim najmom, na raspolaganju smo vam 24 sata 7 dana u tjednu.

Poslovni upiti

Telefon: +385 (99) 733 2121

Faks: +385 (51) 601 105

Broj tvrtke: 2946689

Poštanska adresa

Enterprise House

Melburne Park

Vicarage Road

Egham

TW20 9FB

Website Service Provider

Enterprise Rent-A-Car UK Ltd., Enterprise House, Vicarage Road, Egham, Surrey TW20 9FB

0044 1784 221300 | Euehi@ehi.com | VAT Reg. No. GB 215 5573 14

A limited company registered in England and Wales with Companies House with registered number 2946689

Director: Ricky A. Short