Enterprise Rent-A-Car – Uvjeti upotrebe
Uvjeti upotrebe web-stranice

Zadnje ažuriranje: 29. kolovoza 2017.

UVOD

Društvo Enterprise Rent-A-Car UK Limited pruža ovu web-stranicu (stranicu) u korist svojih povezanih društava i njihovih nositelja licencije/franšize koji upravljaju sustavom Enterprise Rent-A-Car („Enterprise” ili „mi”).  Namijenjena je vašoj upotrebi te podliježe ovim Uvjetima upotrebe kao i svim mjerodavnim pravima i propisima. Pozorno pročitajte ove Uvjete upotrebe. Pristup na stranicu i/ili njezinom upotrebom u potpunosti i bezuvjetno prihvaćate ove Uvjete upotrebe te ste suglasni da su oni za vas obvezujući. Ako ne prihvaćate ove Uvjete, nemojte više posjećivati ovu stranicu ili je upotrebljavati. Društvo Enterprise zadržava pravo revidiranja ovih Uvjeta upotrebe, stoga povremeno provjerite moguće promjene. Ako nastavite upotrebljavati stranicu nakon objave bilo kakvih promjena Uvjeta upotrebe, smatra se da prihvaćate te promjene. Na ažuriranja će upućivati noviji datum u odjeljku Zadnje ažuriranje na vrhu ove stranice.

UPOTREBA STRANICE

Društvo Enterprise pruža stranicu samo za vašu osobnu, nekomercijalnu upotrebu. Upotreba stranice u bilo koju drugu svrhu dopuštena je samo uz izričito prethodno pisano dopuštenje društva Enterprise. Ne ograničavajući prethodno navedeno, ne smijete: (1) upotrebljavati stranicu na komercijalan način, uključujući distribuciju, prijenos ili objavu stranice ili bilo kojeg dijela njezina sadržaja; (2) ometati druge osobe u upotrebi stranice; (3) narušiti rad stranice, ometati poslužitelje ili mreže povezane sa stranicom ili na njih upadati; (4) utjecati na prava intelektualnog vlasništva društva Enterprise; (5) oblikovati ili na drugi način sustvarati brend stranice ili bilo kojeg dijela njezina sadržaja; (6) dubinski se povezivati s bilo kojim dijelom stranice; ili (7) upotrebljavati stranicu u bilo koju nezakonitu svrhu. Zadržavamo pravo po vlastitu nahođenju i bez ikakve obavijesti raskinuti ili ograničiti vašu upotrebu stranice iz bilo kojeg razloga ili bez razloga te bez odgovornosti prema vama ili bilo kojoj trećoj strani. U takvu slučaju o vašim aktivnostima možemo obavijestiti vašeg pružatelja internetskih usluga te možemo poduzeti odgovarajuće pravne radnje.

IZMJENA STRANICE

Zadržavamo pravo po vlastitu nahođenju u bilo kojem trenutku i bez ikakve obavijesti izmijeniti, obustaviti ili ukinuti bio koji dio stranice, bez odgovornosti prema vama ili bilo kojoj trećoj strani. Također zadržavamo pravo po vlastitu nahođenju nametnuti ograničenja za određene značajke i usluge.

PRAVILA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

Društvo Enterprise ozbiljno pristupa vašoj privatnosti. Sve informacije koje su predane na ovoj stranici ili koje na ovoj stranici prikupljamo podliježu našim  Pravilima o zaštiti privatnosti, čije su odredbe uključene u ove Uvjete upotrebe.

POVEZNICE S OSTALIM STRANICAMA

Stranica može sadržavati poveznice na web-stranice treće strane. Društvo Enterprise ne kontrolira sadržaj ili pravila o zaštiti privatnosti bilo koje povezane stranice te za njih ne odgovara. Uvrštavanje bilo kakve poveznice na stranici ne podrazumijeva da je odobravamo.

REZERVACIJE I TRANSAKCIJE

Sve zahtjeve za rezervacije predane putem stranice mora odobriti društvo Enterprise, što činimo po vlastitu nahođenju.  Osim ako ne odaberete mogućnost plaćanja unaprijed, i vi i društvo Enterprise možete po vlastitu nahođenju otkazati bilo koju rezervaciju, neovisno o tome je li potvrđena, iz bilo kojeg razloga ili bez ikakva razloga te bez odgovornosti prema drugoj strani.    Kliknite ovdje kako biste pročitali uvjete i odredbe usluge Pay Now, tamo gdje je ona dostupna.  Ugovori o najmu između društva Enterprise i korisnika web-stranice isključivo se sklapaju u podružnicama društva Enterprise te njegovih povezanih društava i njihovih pojedinačnih nositelja franšize.  

ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJA

Suglasni ste s time da će sve obavijesti, sporazumi, priopćenja ili ostali oblici komunikacije koje vam pošaljemo elektroničkim putem ispunjavati sve pravne zahtjeve u vezi s komunikacijama, uključujući zahtjev prema kojemu sve takve komunikacije moraju biti u pisanom obliku.

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Svi tekstovi, grafike, zvukovi, preuzimanja, softver i ostali materijal (skupno: sadržaj), koji se mogu zaštititi autorskim pravom, kao i izbor, prikupljanje, raspored i predstavljanje svih materijala te cjelokupni dizajn stranice zaštićeni su autorskim pravom društva Enterprise te zakonom. Sva prava pridržana. Primjerak sadržaja možete ispisati na svojem računalu samo za svoju osobnu, nekomercijalnu upotrebu kod kuće, pod uvjetom da iz sadržaja ne uklonite nikakve napomene o autorskim pravima, žigovima ili drugim vlasničkim pravima. Strogo se zabranjuje bilo kakva druga upotreba sadržaja, osim ako za nju nemate našu prethodno pisano dopuštenje. Stranica također može sadržavati sadržaj u vlasništvu trećih strana, uključujući naše oglašivače. Takav sadržaj treće strane možete upotrebljavati samo na način koji izričito dozvoli vlasnik tog sadržaja. Sve zahtjeve kojima se traži dopuštenje za pretisak sadržaja ili bilo kakvu drugu upotrebu sadržaja treba uputiti na adresu: Intellectual Property Manager, Copyright Reprint Permission, 600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105 ili na adresu e-pošte:  nicadmin@enterprise.com. Društvo Enterprise ne jamči da vaša upotreba materijala prikazanih na stranici ili povezanih sa stranicom neće kršiti prava trećih strana.

ZAHTJEVI ZBOG POVREDE AUTORSKIH PRAVA

 Ako smatrate da materijali objavljeni na stranici krše vaša prava intelektualnog vlasništva, obratite se društvu Enterprise na adresu: Intellectual Property Manager, Intellectual Property Questions, 600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105 ili na adresu e-pošte:  nicadmin@enterprise.com. U svojem zahtjevu navedite: (1) elektronički ili fizički potpis osobe koja je ovlaštena djelovati uime vlasnika autorskog prava ili drugog vlasničkog interesa; (2) opis rada zaštićenog autorskim pravom ili drugog zaštićenog materijala za koji tvrdite da su povrijeđena prava; (3) opis lokacije na kojoj se materijal nalazi na stranici; (4) svoju adresu, broj telefona i adresu e-pošte; (5) svoju izjavu o tome da iskreno vjerujete da osporenu upotrebu nije odobrio nositelja autorskih prava ili drugog interesa, njegov zastupnik te da ona nije ni zakonski dozvoljena; (6) svoju izjavu o tome da su informacije u vašoj obavijesti točne te da ste nositelj autorskih prava ili drugog interesa, ili da ste ovlašteni djelovati uime vlasnika.

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Grupu žigova i uslužnih žigova u vlasništvu društva Enterprise čine: ENTERPRISE, logotip „e”, WWW.ENTERPRISE.COM, ENTERPRISE.COM, WE’LL PICK YOU UP, ARMS, ECARS, MONTH OR MORE, CORPORATE CLASS, EVERYDAY SALE (ovo nije sveobuhvatan popis žigova i uslužnih žigova društva Enterprise). Žigovi i uslužni žigovi označeni simbolom „®” registrirani su pri Uredu za patente i žigove SAD-a te u brojnim inozemnim zemljama. Drugi žigovi i uslužni žigovi koji pripadaju društvu Enterprise mogu biti označeni simbolima „SM” ili „TM”. Naši žigovi i uslužni žigovi ne smiju se upotrebljavati u vezi s bilo kojim proizvodom ili uslugom bez našeg prethodnog pisanog dopuštenja. Svi ostali brendovi, žigovi i nazivi, koji nisu u vlasništvu društva Enterprise, a koji se nalaze na stranici, u vlasništvu su u svojih pojedinačnih vlasnika koji mogu, ali i ne moraju biti pridruženi društvu Enterprise ili povezani s društvom Enterprise ili ih ono može, ali i ne mora podržavati.

Društvo Enterprise čeka na odobrenje niza patentnih zahtjeva i u SAD-u i u inozemstvu kojima su obuhvaćeni različiti aspekti ove stranice. Stoga upozoravamo korisnike da ne kopiraju, preuzimaju, upotrebljavaju ili na drugi način posuđuju bilo kakvu tehniku, opcije iz izbornika ili druge funkcionalne aspekte ili značajke jer to može dovesti do njihove odgovornosti za povredu patentnih prava.

UPOTREBA PREDANIH INFORMACIJA

Suglasni ste da društvo Enterprise može slobodno i bez kompenzacije, priznanja ili plaćanja upotrebljavati sve komentare, informacije ili ideje iz komunikacijskih poruka koje nam pošaljete u bilo koju svrhu, uključujući, ali bez ograničenja, razvoj, proizvodnju i stavljanje na tržište proizvoda i usluga te izradu, izmjenu ili unaprjeđenje stranice ili drugih proizvoda ili usluga.

BEZ DAVANJA JAMSTVA

Iako ulažemo sve napore kako bi stranica bila točna i pouzdana, ne jamčimo i ne tvrdimo da će ona uvijek raditi ili biti bez greške. Ne preuzimamo odgovornost za greške ili propuste na stranici kao ni za probleme u njezinu radu. Stranici pristupate i upotrebljavate je na vlastiti rizik. Ne ograničavajući prethodno navedeno, STRANICA, NJEZIN SADRŽAJ I SVI PROIZVODI ILI USLUGE KOJI SE NA NJOJ NUDE PRUŽAJU SE U STANJU U KOJEMU JESU I U KOJEMU SU DOSTUPNI, BEZ BILO KAKVA IZRIČITA ILI IMPLICIRANA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ OGRANIČENJA, IMPLICIRANA JAMSTVA O TRŽIŠNOM POTENCIJALU, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU, NAZIVU I NEPOVREDI PRAVA. U nekim jurisdikcijama nije dozvoljeno isključiti određena jamstva, stoga se prethodno navedeno možda ne odnosi na vas.

OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI

NI U KOJEM SLUČAJU DRUŠTVO ENTERPRISE, S NJIM POVEZANA DRUŠTVO TE DIREKTORI, SLUŽBENICI, ZAPSOLENICI I ZASTUPNICI TAKVIH POJEDINAČNIH DRUŠTAVA NISU ODGOVORNI NI ZA KAKVU IZRAVNU, NEIZRAVNU, SLUČAJNU, POSEBNU, POSLJEDIČNU ILI KAZNENU ODŠTETU KOJA NASTANE ZBOG VAŠEG PRISTUPA STRANICI, UPOTREBE STRANICE ILI NEMOGUĆNOSTI UPOTREBE STRANICE, BILO KOJIH INFORMACIJA NAVEDENIH NA STRANICI ILI BILO KAKVE TRANSAKCIJE PROVEDENE PUTEM STRANICE ILI KOJA JE POVEZANA S NAVEDENIM.  

Ništa u ovim Uvjetima upotrebe ne isključuje ili ograničava vaša zakonska prava. Ništa u ovim Uvjetima upotrebe posebice ne isključuje ili ograničava našu odgovornost za smrt ili osobnu ozljedu uzrokovanu našim nemarom, za prijevaru ili lažno tumačenje, ili za povredu bilo kakvih impliciranih jamstava koja se zakonom ne mogu isključiti.  

OBEŠTEĆENJE

Suglasni ste obeštetiti društvo Enterprise i njegova povezana društvima te direktore, službenike, zaposlenike i zastupnike svih tih društava za bilo kakvo potraživanje ili tužbu koje pokrene treća strana, uključujući razumne odvjetničke naknade i troškove, a koje izravno ili neizravno te u potpunosti ili dijelom proizlaze iz vašeg pristupa stranici ili upotrebe stranice, ili vašeg kršenja bilo kakva zakona ili prava bilo koje osobe.

SPOROVI

Na ove Uvjete upotrebe primjenjuje se pravo Engleske te se tumače u skladu s pravom Engleske.  Bilo koji postupak kojim se traži provedba ovih Uvjeta upotrebe može biti pokrenut u vašoj jurisdikciji ili na drugim sudovima koji su nadležni za rješavanje takvih sporova.  Osim kad je to zabranjeno, suglasni ste da se svi sporovi, potraživanja i tužbe koje su izravno ili neizravno povezane s ovom stranicom moraju rješavati pojedinačno. Postupak u vezi s bilo kojim potraživanjem ili tužbom u vezi s ovom stranicom mora započeti u roku od jedne (1) godine nakon pokretanja postupka ili ulaganja tužbe, neovisno o bilo kojem zakonu koji navodi drugačije.  Platformi Europske komisije za rješavanje sporova internetskim putem možete pristupiti na adresi:  http://ec.Europa.eu/consumers/odr/.  Društvo Enterprise ne sudjeluje u alternativnim postupcima rješavanja sporova.

OPĆENITO

Ako se bilo koja odredba ovih Uvjeta upotrebe smatra nevažećom ili neprimjenjivom, ta se odredba tumači u skladu s mjerodavnim pravom te provode ostale odredbe. Naslovi služe samo kao referencija te ni na koji način ne definiraju, ne ograničavaju, ne tumače te ne opisuju sadržaj i primjenu tog odjeljka. Neprovedba neke od odredbi ovih Uvjeta upotrebe ne predstavlja ukidanje te ili bilo koje druge odredbe. Ovim Uvjetima upotrebe utvrđuje se cjelokupan sporazum između vas i društva Enterprise u vezi s vašom upotrebom stranice.

OBRATITE NAM SE

Ako imate bilo kakvih pitanja o ovim Uvjetima upotrebe obratite nam se na adresu e-pošte  nicadmin@erac.com.